Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

 
  Historia Santkuarium

Bitwy rozgrywały się w Kęble koło Wąwolnicy, wśród lasów, gdzie znajdowała się statua Matki Bożej. Przy drodze koło wielkiego kamienia Tatarzy rozbili obóz, tu gromadzili łupy i przetrzymywali jeńców. Na ogromnym głazie ustawili statuę Matki Bożej, a ponieważ wiedzieli, jaką czcią otaczali Ją Polacy, a szczególnie mieszkańcy tych okolic, urządzali sobie z niej kpiny na oczach zniewolonych.

W tym czasie pod Głuskiem Opolskim rozgrywała się ostateczna walka Tatarów z dziedzicem Wąwolnicy Ottonem Jastrzębczykiem. Chorągiew chana padła. Kiedy uciekający w popłochu najeźdźcy zbierali łupy i jeńców z Kębła,

"nad Matką Bożą ukazała się jasność i unosić się zaczęła w górę, na przeciwległej górze o paręset kroków stanęła na lipie, jakoby uchodząc z rąk niewiernych, czasem jeszcze bardziej przerażeni Tatarzy, jak najszybciej uciekali, tak że łupy co nie były na wozach i jeńców pozostawili, nie myśląc o zdobywaniu zamku. Po ich ucieczce statua Matki Bożej nazad stanęła na kamieniu".

Patrząc na te wydarzenia jeńcy zrozumieli, że nadszedł czas łaski, poczuli obecność Boga, który przywrócił im wolność. Działo się to w pierwszych dniach września 1278 roku. Miejsce tego wydarzenia, gdzie pozostały lipa i głaz, były często odwiedzane przez ludzi, gdyż po objawieniu się Matki Bożej wieść o cudzie rozeszła się błyskawicznie. Wtedy kilkaset kroków od tego miejsca dziedzic Otto Jastrzębczyk postanowił wybudować drewniany kościół, w którym umieszczono cudowną figurkę.

Wkrótce figurka zasłynęła wielkimi łaskami, dlatego w dawnej Polsce z daleka wędrowali do niej pobożni pielgrzymi ze swoimi potrzebami i nadziejami. Ojcowie benedyktyni objęli patronat nad kościółkiem Matki Bożej w Kęble i nad cudowną figurką. Widząc jakich łask od matki doznaje lud, doniesli o tym swemu przełozonemu ze Świętego Krzyża. O. Chrystyn Mirecki przybył tu, by przekonać się, jaką opieką otoczyła Pani Kębelska swój lud.

"Wtedy udał się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o przeniesienie Matki Bożej z Kębła do kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Wąwolnicy, jako okazalszego, gdyż tamten w Kęble był mały i zniszczony, a tym bardziej, że benedyktyni musieli tam co dzień do odprawiania nabożeństw dochodzić. Stolica święta takowe przyzwolenie dała."

W dniu 8 września 1700 roku, za zgodą papieża Inocentego XII odbyło się przeniesienie w uroczystej procesji figurki Matki Bożej z Kębła do kościoła parafialnego w Wąwolnicy. Figurka Matki Bożej umieszczona została na ołtarzu głównym i w tym samym miejscu pozostaje do dzisiaj, a ponieważ sprowadzono ją z Kębła, dlatego nazywana jest Kębelską.
Zachowana do naszych czasów figurka kębelska pochodzi z ok. 1440 r. Została wykonana z pnia lipowego o wys. 85 cm i rozpiętości w najszerszym miejscu 27 cm, w nieznanej bliżej pracowni śląskiej lub pomorskiej. Jest działem z tzw. cyklu Pięknych Madonn, których prototypem była kamienna rzeźba Pięknej Madonny z Vimpergu. Zgodnie z tym stylem rzeźbę cechuje elegancja i dworskość w przedstawianiu postaci, subtelny, regularny rysunek twarzy oraz bogactwo i dekoracyjność w układzie draperii. Najistotniejszym motywem w figurce jest prezentacja światu Dzieciątka Jezus przez Matkę.
Kościółek Najświętszej Maryi Panny w Keble został rozebrany. Na pamiątkę na jego miejscu wierny lud postawił figurkę ze statuą Matki Bożej. A kamień? Początkowo pozostawał pusty, jednak później stanęła na nim kapliczka wybudowana przez ociemniałego Franciszka Klempińskiego, mieszkańca Wąwolnicy.
W dniu 15 sierpnia 1840 roku ks. Jan Patro, proboszcz parafii, ustawił w kapliczce figurkę Matki Bożej przeniesioną z kościoła św. Marii Magdaleny. Wtedy fundator kaplicy Franciszek Klempiński odzyskał wzrok.
Podobnie Klemens Figiel, cieśla z Klementowic, dotkniety paraliżem ze szczerą modlitwą doczołgał się do ołtarza z cudowna figurką, a odzyskawszy zdrowie poszedł do Kębła na miejsce objawienia.
Tak pochylała się Pani Kębelska nad biednymi, chorymi, nieszczęśliwymi, którzy uciekali się do Niej. Tak chroniła swój lud przed wojną, niewolą i zarazami dziesiątkującymi całe rodziny. Kiedy w 1892 roku zaczynała się szerzyć zaraza, ks. proboszcz Józef Pruszkowski głosił z ambony:

"Widzę, że nad nasza parafią łaską Maryi jesteśmy osłonięci, jakoby płaszczem Maryi Kębelskiej" (kronika parafialna).
Źródło http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/pl/sanktuarium/historia.html 


Wierni, którzy nabożnie nawiedzą tę Bazylikę i będą w niej uczestniczyć w obrzędzie religijnym lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią Wyznanie Wiary, mogą pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Eucharystia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) uzyskać w następujących dniach odpust zupełny:


Rocznica poświęcenia bazyliki
Rocznica nadania kościołowi tytułu bazyliki (18.07)
Święto tytułu miejscowego Kościoła (23.04)
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29.06)
Porcjunkula (2.08)
Święto Bazyliki NMP w Rzymie (5.08)
Dzień ustalony przez Biskupa Miejsca (08.09 lub 1. sobota 09 lub 1. niedziela 09)
Uroczystości NMP

Niedziele

7.30 (bazylika) - odsłonięcie figury MB
9.00 (bazylika) 10.30 (bazylika)
12.00 (bazylika) - Suma za parafian i pielgrzymów
17.00 (bazylika) - zasłonięcie figury MB

Dni powszednie 

7.00  (bazylika) - odsłonięcie figury MB
12.00 (kaplica MB) - tylko od 1 maja do pierwszej niedzieli września
18.00  (bazylika) - zasłonięcie figury MB  

Czuwanie Fatimskie

Czuwanie Fatimskie odbywa się w sobotę przed lub 13 każdego miesiąca. Rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00, kończy Mszą św. o północy. Od maja do sierpnia Msza św. o 18.00 jest odprawiana w miejscu zjawienia w Kęble, stamtąd następnie wyrusza procesja różańcowa do sanktuarium.

Wyjątek w miesiącach:
- wrzesień: Msza św. w Kęble na wzgórzu o godz. 18.00, następnie procesja do sanktuarium
- grudzień: czuwanie przed Niepokalanym Poczęciem z 7/8 grudnia.

Uroczystości odpustowe

niedziela po 23 kwietnia - św. Wojciecha - Patrona parafii
29 czerwca - św. Piotra i Pawła - odpust związany z nadaniem godności Bazyliki
Pierwsza niedziela września i poprzedzająca ją sobota - główne uroczystości - rocznica koronacji figury MB Kębelskiej - archidiecezjalne dożynki
8 września - Narodzenie Matki Bożej - rocznica przeniesienia figury z Kębła do Wąwolnicy

Sakrament pokuty i pojednania
Spowiedź Święta przed i w czasie każdej Mszy Świętej, a także na indywidualne życzenie.

Nabożeństwa Do Matki Bożej

Różaniec - 8.30, 16.30 (w niedziele i święta - 7.30, 17.30 (w dni powszednie)
Procesja Różańcowa - 13.00 (w każdą niedzielę maja i października po Placu Różańcowym)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP - 7.00 (w niedziele i święta)

I piątek miesiąca
Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i możliwość spowiedzi. 7.00;  18.00 oraz w roku szkolnych o godz. 16.00

Nabożeństwa okresowe

Majowe -16.30 (w niedziele), 18.30 (w dni powszednie)
Czerwcowe -16.30 (w niedziele), 18.30 (w dni powszednie)
Droga krzyżowa w Wielkim Poście: w piątki:
15.00 (dla dzieci),
16.30 (dla dorosłych)
19.30 (dla młodzieży)
Gorzkie żale W Wielkim Poście: 16.30 (w niedziele)
Nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała

W każdą 4 sobotę miesiąca odbywa się w Sanktuarium Nabożeństwo o zdrowie duszy i ciała, które rozpoczyna się Mszą Świętą zbiorową o godz. 18.00 w intencjach, o które proszą wierni, a kończy indywidualnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk.